Jaap Roos

Jaap Roos is al meer dan vijfentwintig jaar actief in contractmanagement. Sinds 2001 voor duurzame (wind)energieprojecten in zowel Nederland en andere landen binnen Europa, als de Caraïben en Azië. Daarvoor in de waterbouw (voor Van Oord in o.a. Bangladesh, Maleisië en offshore projecten in Europa), ICT (IBM) en voor de VN in Genève en Indonesië.

Jaap adviseert over de contractstrategie, inclusief de keuze voor bepaalde standaard contractvormen zoals FIDIC yellow of silverbook, UAV 2012 of UAV GC. Verder voert hij het contractmanagement uit tijdens de aanbestedings- en uitvoeringsfase, zoals de desgewenste aanpassingen opstellen in voornoemde standaard contract(en) voor een specifiek project. Ook voert hij contractmanagement uit tijdens de constructiefase van projecten.

Begin 2018 was Jaap namens BLIX verantwoordelijk voor het contractmanagement van de civiel-elektrische infrastructuur voor Windpark Westfrisia. Dit project heeft Financial Close bereikt in mei 2018. Op dit moment werkt hij binnen een projectteam van BLIX aan de contractering van de civiele-elektrische infrastructuur voor meerdere windprojecten.

 “Ik wil graag werken in een projectteam van professionals dat gedreven én resultaatgericht is. Dit team heb ik gevonden bij BLIX. Ik ben ervan overtuigd dat onze vruchtbare samenwerking zal leiden tot nog meer succesvolle duurzame energieprojecten voor onze klanten!“